<img class="alignright wp-image-2370 size-full" src="https://vansetten.nu/wp-content/uploads/2016/05/Blog-leraar why not look here.jpg” alt=”Blog leraar” width=”460″ height=”264″ srcset=”https://vansetten.nu/wp-content/uploads/2016/05/Blog-leraar.jpg 460w, https://vansetten.nu/wp-content/uploads/2016/05/Blog-leraar-300×172.jpg 300w” sizes=”(max-width: 460px) 100vw, 460px” />Dat is de boodschap van het onderzoek ‘De staat van de leraar’, dat 13 april aan minister Bussemaker is aangeboden. Lees verder in de Trouw van 12 april.
Het artikel eindigt met de oproep aan schooldirecteuren om met leraren te bekijken hoe het geleerde vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk op de hele school. De kernvraag daarbij is:

Hoe kom je als docententeam tot meer zinvolle uitwisseling en samenwerking?

Het gaat niet zozeer om de goede voornemens en de door de school gefaciliteerde mogelijkheden om de kennis te delen, maar om de bereidheid elkaar op te zoeken en willen versterken. De sleutel voor effectief functionerende teams is de onderlinge (h)erkenning van de diversiteit in het team. Zodat de teamleden elkaars kwaliteiten en motieven kennen en bereid zijn om elkaar te helpen en aan te vullen. Dat gebeurt niet vanzelf. Bij veel teams is juist weinig ruimte voor diversiteit of ontstaat polarisatie. Dat gaat ten koste van de effectiviteit.

Hiervoor heb ik samen met JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst, het teamrollenmodel ‘Teamspirit’ ontwikkeld. Een unieke aanpak om de (h)erkenning van de onderlinge kwaliteiten en motieven duurzaam te vergroten. De eenvoud en herkenbaarheid maken het model effectief en een goede ingang tot verdere verdieping en diversiteit. Het teamrollenmodel is ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek en gevalideerd met de data van de TMA-talentanalysemethode van Ehrm Vision.

Vergroot duurzaam de effectiviteit en samenhang van je team in 5 stappen

De kern van de teaminterventie bestaat uit het invullen van een online vragenlijst over je werkstijl en een TMA-talentenanalyse van Ehrm Vision, gevolgd door twee workshops. Elementen zijn: Theorie (hoe werken de verschillende rollen op elkaar in), oefeningen, een spiegel van de huidige situatie en rolverdeling en een ‘Team TMA’, een visuele weergave van het ontwikkelpotentieel van het team. We sluiten af met vervolgafspraken, op individueel – en op teamniveau.

Resultaten

Onze ervaring is dat dit traject veel energie en enthousiasme vrij maakt en de bereidheid om kennis en ervaring te delen sterk vergroot. Het team komt makkelijker tot besluiten en realiseert deze ook gemakkelijker. Taken en activiteiten worden effectiever verdeeld, in lijn met ieders talenten en motieven, zodat het team als geheel effectiever wordt.

Daarnaast stimuleert de TMA Talentenanalyse de teamleden om zich te ontwikkelen in die competenties en functies waarin ze succesvol zijn, die aansluiten bij hun talenten.

Interesse?

Lees verder op JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst