Categorieën
Blog

Strategisch talentmanagement actueler dan ooit

De economie trekt aan en dat is hét moment om te investeren in de talenten van uw mensen. Zodat ze de ambities van de organisatie kunnen realiseren, mee kunnen groeien.

 

Nu is de tijd om te investeren in de talenten van mensen

De economie trekt aan en is weer ruimte voor groei en ontwikkeling. Dit is ook noodzakelijk, na een periode van stagnatie in een samenleving die razendsnel verandert.

Organisatieontwikkeling is alleen mogelijk door individuele ontwikkeling. Daarmee is individuele ontwikkeling van strategisch belang. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers in vaste dienst, maar ook voor de snel groeiende ‘flexibele schil’: Mensen in tijdelijke dienst, uitzend-, inhuur- en flexkrachten. Medewerkers worden geconfronteerd met toenemende drukte en nieuwe ambities, veranderingen. Daarom staat duurzame inzetbaarheid nu hoog op de agenda in veel organisaties: Hoe te voorkomen dat mensen uitvallen of afhaken? Functies, structuren en taken veranderen sneller en medewerkers moeten langer mee. Dit kan alleen door ze op hun talenten in te zetten.

Tegelijkertijd speelt bij veel medewerkers de vraag of zij nog op hun plek zitten, wat zij zelf willen, naast baanzekerheid.

 

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn dus in beweging

Maar hoe vinden die elkaar, als ze beide in beweging zijn?

Voor organisaties is het belangrijk dat de medewerkers meebewegen, meegroeien met hun plannen. Daarmee verschuift het accent van wat mensen kunnen naar wat ze willen, wat hun talenten en ambities zijn. Want daar zit het potentieel van de bestaande en toekomstige medewerkers om die organisatiedoelen te realiseren.

Voor medewerkers is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in waar de organisatie waar zij voor (gaan) werken voor staat, wat de doelstellingen en ambities zijn, zodat zij kunnen bepalen of dit aansluit bij hun eigen doelen en talenten. En of zij zich aan deze organisatie willen verbinden.

 

Strategisch talentmanagement verbindt deze thema’s zó, dat organisaties én medewerkers hun doelen kunnen bereiken. Strategisch talentmanagement bestaat uit drie pijlers:

  1. Helder vaststellen en communiceren waar de organisatie voor staat, wat de doelen en ambities zijn. Ofwel, wat is de organisatielijn?
  2. Medewerkers faciliteren in het kaart brengen van wat ze willen, wat hun talenten en ambities zijn. Wat zijn de lijnen van de medewerkers?
  3. Het verbinden van beide, de organisatielijn en de individuele lijnen. Alleen wanneer beide lijnen samenkomen kan je verwachten dat medewerkers zich maximaal inzetten en meegroeien met de organisatie zonder af te branden of af te haken.

1. Wat is de organisatielijn?

De organisatielijn is het bestaansrecht en de ontwikkelingsrichting van de organisatie. Het vaststellen en uitdragen van de organisatielijn is de opgave van de directie of het MT. De uitdaging is om de organisatielijn zo benoemen en uit te dragen dat het gaat leven voor alle mensen en ze zich hieraan committeren. Waarmee de aandacht verschuift van wat moet naar waarom dat nodig is en medewerkers zich kunnen verbinden met de visie, strategie en diensten, de ‘Why’ van de organisatie

 

2. Wat is de individuele lijn?

De individuele lijn gaat over de talenten en ambities van de mensen. Het vaststellen hiervan is de opgave van de mensen zelf. De leidinggevenden kunnen de mensen stimuleren en ondersteunen om zicht te krijgen op hun individuele lijn. Een Talentenscan geeft op eenvoudige wijze inzicht in iemands persoonlijke drijfveren en talenten en daarmee in de rollen, taken en projecten die bij hem of haar passen. Nu en in de toekomst. Een Talentenscan is een rapportage die gemaakt wordt op basis van een door jou online ingevulde vragenlijst. De uitdaging is om je sterkste talenten in te zetten, jouw drijfveren vóór je te laten werken.

 

3. Hoe verbinden we beide lijnen?

Het op elkaar afstemmen van de individuele lijn en organisatielijn is de taak van de leidinggevende.

Onmisbare vaardigheden hierbij zijn:

  • de sterke kanten en talenten van mensen benutten en ontwikkelen;
  • de verschillen tussen (de kwaliteiten en talenten van) mensen benoemen;
  • de ondernemingsdoelen en individuele doelen met elkaar verbinden;
  • eigenaarschap en motivatie stimuleren, in plaats van sturen op (deel)resultaten.

Het is aan het MT om het management te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te trainen om hier invulling aan te geven.
Door de organisatielijn en individuele lijnen op elkaar af te stemmen verbeteren de resultaten structureel, omdat de medewerkers gemotiveerd bijdragen aan de organisatiedoelen en meegroeien met de organisatielijn.

 

Hoe voeren we strategisch talentmanagement in?

Het realiseren van strategisch talentmanagement in je bedrijf vraagt om duurzame samenwerking.

Alleen dan kunnen structurele verbeteringen en lange termijn resultaten gerealiseerd worden.
Met JOE begeleiden en adviseren we het MT, de leidinggevenden en de mensen bij iedere stap, met als uitgangspunt dat zij zelfstandig verder kunnen. We hanteren hierbij verschillende werkvormen, zoals workshops, training, coaching en teaminterventies.

 

Door Alexander

=> Sociaal- en organisatiepsycholoog.
=> Partner van JOE - Jouwontwikkelingeerst.nl.
=> Team- en talentontwikkeling

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.