Talentplanning

KAN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE BETER?
 • Is er een optimale match tussen het potentieel van uw medewerkers en hun functies?
 • Slagen uw leidinggevenden in het ontwikkelen van uw medewerkers?
 • Hoe stuurt u de ontwikkeling van uw medewerkers, in lijn met de vereiste competenties?
 • Hoe beloont u ontwikkeling?
 • Kunnen we de mensen duurzaam inzetbaar houden én structureel de resultaten verbeteren?

Klik op één van de icoontjes om meer te weten te komen over de organisatielijn, individuele lijn of de verbinding

 
De sleutel ligt in talentplanning

Talentplanning is het strategisch invoeren en toepassen van talentmanagement, gericht op het vergroten van de effectiviteit van uw organisatie. Dit wordt bereikt door de individuele lijnen (de motieven,  drijfveren en competenties van de medewerkers) af te stemmen op de organisatielijn, de missie en het bestaansrecht van de onderneming. Met Talentplanning kan in drie stappen de groei van de organisatie en haar medewerkers versneld kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de krachtige TMA methode voor talentmanagement.
Onderstaande figuur toont visueel het effect van de invoering van Talentplanning op het functioneren van de organisatie.

TalentplanningVerder op deze pagina:

ONZE BIJDRAGE

Het realiseren van strategisch talentmanagement vraagt om duurzame samenwerking. Alleen dan kunnen structurele verbeteringen en lange termijn resultaten gerealiseerd worden. Wij begeleiden en adviseren het MT, de leidinggevenden en de mensen bij iedere stap, met als uitgangspunt dat zij zelfstandig verder kunnen. We hanteren hierbij verschillende werkvormen, zoals workshops, training, coaching en teaminterventies.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op


.Dunes 10 Icon individuele lijn 2Wat is de individuele lijn?

De individuele lijn gaat over de talenten en ambities van de mensen. Het vaststellen hiervan is de opgave van de mensen zelf. De uitdaging is om je sterkste talenten in te zetten, jouw drijfveren vóór je te laten werken.

 • Wat zijn mijn motieven en drijfveren, wat wil ik bereiken en leren?
 • Welke talenten heb ik, welke competenties wil ik graag ontwikkelen?
 • Welke competenties beheers ik, waar ben ik goed in en waarin niet?
 • Hoe geef ik vorm aan mijn ambities?

De leidinggevenden kunnen de mensen stimuleren en ondersteunen om zicht te krijgen op hun individuele lijn. Een Talentscan geeft op eenvoudige wijze inzicht in je persoonlijke drijfveren en talenten en daarmee in de functies, taken en projecten die bij je passen. Nu en in de toekomst. Een Talentscan is een rapportage die gemaakt wordt op basis van een door jou online ingevulde vragenlijst (voorbeeld Talentscan). Uiteraard begeleiden en adviseren we uw leidinggevenden en / of medewerkers graag bij het helder krijgen van hun talenten, kwaliteiten en individuele lijn, hun persoonlijke missie.

Meer meer informatie over de Talentscan en een aanvraagformulier vind je hierIcon organisatielijnWat is de organisatielijn?

De organisatielijn is het bestaansrecht en de ontwikkelingsrichting van de organisatie. De uitdaging is om de organisatielijn zo benoemen en uit te dragen dat het gaat leven voor alle mensen en ze zich hieraan committeren. Waarmee de aandacht verschuift van wat moet naar waarom dat nodig is. Bij het vaststellen van de organisatielijn gaat het om de vraag waarom we iets willen bereiken:

 • Waar geloven we in, wat is de ‘Why’, van onze organisatie?
 • Wat is het bestaansrecht, de unieke missie van onze organisatie?
 • Welke doelen willen we bereiken en hoe bereiken we die?
 • Hoe vertalen we dat naar producten en diensten?
 • Hoe stemmen we de processen en functies hierop af?
 • Wat is het gewenste gedrag?

Het vaststellen en uitdragen van de organisatielijn is de opgave van de directie of het MT, in samenspraak met de mensen die dit realiseren: de leidinggevenden en de medewerkers in de organisatie. Uiteraard begeleiden en adviseren we u graag bij het vaststellen van de organisatielijn. Nieuwsgierig naar hoe wij met u de organisatielijn kunnen vaststellen? Dat bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.

 

. Dunes 9c

Icon verbinding 2 Hoe verbinden we beide lijnen?

Het op elkaar afstemmen van de individuele lijn en organisatielijn is de opgave van de leidinggevende:

 • Hoe vertaalt de organisatielijn zich naar de producten en diensten?
 • Welke competenties hebben we waar nodig?
 • Welke competenties beheersen mijn medewerkers nu?
 • Hoe matchen we dat met de benodigde functies en competenties?
 • Wat voor potentieel, welke talenten heb ik in mijn team?
 • Wie stimuleer ik tot welke ontwikkeling, waar zet ik mensen op in, opdat ze zich blijvend uitgedaagd en gemotiveerd voelen, in lijn met de organisatielijn?

Organisatieontwikkeling is alleen mogelijk door individuele ontwikkeling. Daarmee is individuele ontwikkeling van strategisch belang. Onmisbare vaardigheden van leidinggevenden zijn dan ook:

 • De sterke kanten en talenten van mensen benutten en ontwikkelen;
 • Eigenaarschap en motivatie stimuleren, i.p.v. sturen op (deel)resultaten;
 • De verschillen tussen (de kwaliteiten en talenten van) mensen benoemen;
 • Het op elkaar afstemmen van individuele doelen en ondernemingsdoelen.

Het is aan de directie of het MT om de leidinggevenden te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te trainen om hier invulling aan te geven. Nieuwsgierig naar hoe wij u kunnen bijstaan in de begeleiding van uw leidinggevenden? Dat bespreken wij graag met u in een persoonlijk gesprek.