Talentmanagement

Talentmanagement

Wat is talentmanagement?

Talentmanagement is het planmatig identificeren en ontwikkelen van de talenten van de mensen in de organisatie en hen zo inzetten dat ze zich nu en in de toekomst optimaal kunnen inzetten in en voor de organisatie. Talentmanagement geeft mensen inzicht in hun talenten en motieven en dat deze aansluiten op de functies en hieraan gekoppelde competenties in de organisatie. Uitgaan van de talenten en motieven van mensen is een logische ontwikkeling op competentiemanagement.

Lees verderop deze pagina meer over de kracht van een Talentscan voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Moeten kunnen willenResultaatverbetering met de TMA Methode®

De TMA of Talenten en Motivatie Analysemethode ondersteunt organisaties bij selectie, beoordeling, en ontwikkelvraagstukken van mensen. Met de TMA methode zet u mensen in hun kracht door het op het op elkaar afstemmen van het moeten, kunnen en willen.
Iedereen heeft talenten en mensen en organisaties worden effectiever door zich te richten op die talenten in plaats van op minder sterke punten. Immers het ontwikkelen van talenten gaat makkelijker en levert meer op. Talenten kunnen op eenvoudige wijze in beeld gebracht worden met een TMA Analyse, een online vragenlijst waarmee een rapportage gegenereerd wordt met iemands motieven en drijfveren en daarop gebaseerde talenten. Een talent is een gedragsvoorkeur voor bepaalde competenties, die daarmee relatief makkelijk te ontwikkelen zijn.

Maak praktische functie- en competentieprofielen

Vanuit het TMA competentiemodel kunt u eenvoudig en online functie- en competentieprofielen maken waarmee u de resultaatgebieden, voorbeelden van gewenst gedrag en competenties beschrijft en duidelijk maakt wat u in een functie of rol van een persoon verwacht. De omschrijvingen zijn concreet, toetsbaar en sluiten aan op de andere onderdelen van de TMA methode.

Geef inzicht in de talenten van de medewerkers

Een Talentscan geeft objectief en diepgaand inzicht in welke talenten de medewerkers hebben. U ziet direct waar de kracht van mensen ligt en waar (groepen) mensen intrinsiek door gemotiveerd zijn. Met een online vragenlijst worden 22 drijfveren en 44 mogelijke talenten in kaart gebracht. De rapportage wordt getoetst en teruggekoppeld door een TMA-expert. Talenten zijn neutraal: het is niet goed of slecht om van een bepaald talent veel of weinig te hebben. Iemands talenten bepalen of competenties makkelijk of moeilijk ontwikkelbaar zijn en dus ook of een functie in meer of mindere mate bij iemand past.

Daarnaast stelt een Talentscan de medewerkers in staat om zelf aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling.

Meet het competentieniveau van de medewerkers

Met de online feedbackrapportage geven de centrale persoon, de leidinggevende, en/of één of meer collega’s, klanten of medewerkers feedback op mate van gedragsvaardigheid op geselecteerde competenties.

Match mensen en functies met de talentrapportages

Vanuit uw eigen portal kunt u diverse rapportages aanmaken ter ondersteuning van selectie-, beoordelings-, ontwikkelings- en coaching gesprekken.

Zo kan voor iedere medewerker een individuele SWOT-analyse gemaakt worden op het competentieprofiel van een (toekomstige) functie. Met concrete vragen, tips en adviezen, aansluitend op het doel van het gesprek: Selecteren, functioneren, ontwikkelen. Optioneel kunnen via een capaciteitenanalyse de cognitieve capaciteiten van een persoon in kaart gebracht worden.

Stimuleer effectieve ontwikkeling

Vanuit de gecombineerde rapportages over de competenties en talenten ziet u snel op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA methode ondersteunt hierbij met coach- en ontwikkeltips, een praktisch werkboek en een online persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Faciliteer mobiliteit

De TMA methode bevat ook beroepssectoren en persoonlijke interesse analyses. In combinatie met de TMA analyse en inzicht in de competenties selecteert de ‘Jobfinder’ beroepen en daadwerkelijke vacatures en opleidingen. Dit geeft praktische ideeën over de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker.

Voorbeelden van rapportages

 


.

sea-1025687__180

Aandacht voor jezelf met een Talentscan

 • Wil jij weten wat voor werk bij jou past en wat jouw talenten zijn?
 • Ben je nieuwsgierig naar je drijfveren en hoe je die voor je kan laten werken?
 • Wil je meer inzicht in je persoonlijkheid, zodat je meer uit jezelf kan halen?

Dan is een Talentscan iets voor jou.

Met een Talentscan breng je in beeld welke drijfveren jij hebt; waarom doe jij wat je doet. Het geeft inzicht in jouw talenten en jouw valkuilen. De scan laat jouw persoonlijkheid zien en in welke mate jij jouw gedrag aanpast en of dat tegen jouw natuur in gaat. De talentscan bestaat uit een uitgebreide rapportage op basis van een online vragenlijst met een terugkoppeling door een gecertificeerd TMA – expert van JOE. In de terugkoppeling staan we stil bij de betekenis van de 22 verschillende drijfveren bekijken we wat dit voor jou en jouw ontwikkelmogelijkheden betekent. Klik op het radargrafiekje voor een voorbeeldrapportage.

Een cadeau aan jezelf

Een talentscan is een cadeau aan jezelf:

 • Inzichtelijk. Je krijgt gedifferentieerd inzicht in de 22 verschillende dimensies van jouw persoonlijkheid. Dit helpt je enorm om je eigen motieven en voorkeursgedrag te begrijpen en effectief in te zetten.
 • Herkenbaar. De talenscan is voor de meeste mensen een soort thuiskomen in zichzelf: De rapportage is treffend en heel herkenbaar.
 • Positief. Elke uitkomst is goed: Het gaat immers om jou. Hoe extremer een score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt. En we gaan samen kijken hoe je dat voor je kan laten werken.
 • Praktisch. Je krijgt inzicht in jouw sterke kanten en hoe je die verder kan ontwikkelen en inzetten, compleet met ontwikkeltips.
 • Voor jezelf. Met een talentscan neem je het heft in eigen handen: Je weet wat goed voor jou is en wat je ervoor moet doen om dat te bereiken. Je bent eigenaar van jouw eigen ontwikkeling.
Laat je drijfveren voor jou werken, in plaats van andersom

De talentscan geeft je helder inzicht in jouw persoonlijkheid, in de vorm van een score op de 22 drijfveren waar een persoonlijkheid is opgebouwd. Deze drijfveren zijn gebaseerd op de persoonlijkheidsleer van Murray. Jouw drijfveren bepalen voor een belangrijk deel hoe je naar de wereld kijkt en jouw voorkeursgedrag, hoe je reageert op situaties. De sterke drijfveren, waarop je dus hoog (7-8-9) of juist laag (1-2-3) scoort zijn jouw talenten. In totaal zijn er dus mogelijke 44 talenten.
En als je er beter in slaagt om je grootste talenten (je sterkste drijfveren) te herkennen en voor je te laten werken, kunnen er mooie dingen gebeuren:

“Je bereikt relatief gemakkelijk successen. Jouw talenten willen wel scoren, je laat ze gewoon hun gang gaan.”
“Er komt rust in jezelf. Je zorgt goed voor je talenten, ze kunnen doen wat ze graag willen. Zij blij, jij blij.”
“Je hebt je handen vrij, omdat je niet zo druk bent om jouw talenten in te houden. Je zit ze niet in de weg en zij jou ook niet.”

Zo ontstaat er meer ruimte om te kijken naar wat je zelf echt wilt en hoe je dat kan bereiken.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de Talentscan?

De beste manier om meer te weten te komen is gewoon doen, zelf je eigen talenten in kaart te brengen met een Talentscan. Na het invullen van de online vragenlijst nemen we de rapportage samen door, waarmee je inzicht krijgt in:

 • Wat is jouw kracht, waar krijg je energie van en waarvan juist niet?
 • Waar liggen jouw talenten, waar zitten jouw valkuilen?
 • Welke talenten versterken elkaar, of zitten elkaar juist in de weg?
 • Welke competenties kun je het best ontwikkelen, privé of op je werk, en welke misschien wel niet?
 • Wat betekent dit voor samenwerking met anderen en mijn werkomgeving?
Aan de slag?

Leuk. Vul onderstaande gegevens in, wij nemen contact met u op om een afspraak te maken voor het invullen van de vragenlijst en voor de terugkoppeling. De kosten voor een Talentscan met individuele terugkoppeling zijn €595,– ex btw.