Teamspirit

Teamspirit

KAN DE PERFORMANCE VAN UW TEAM BETER?

Heeft u de indruk dat er veel energie verloren gaat? Dat de teamspirit ontbreekt? Goede kans dat het richten en het verbinden in uw team niet in balans zijn. Wilt u weten of dat in uw team speelt? Beantwoord dan eens onderstaande vragen.

Heeft uw team voldoende verbinding? Heeft uw team voldoende richting?
 • Uw team heeft heldere doelen, men weet wat er moet gebeuren, en toch gebeurt het niet?
 • De mensen gaan hun eigen gang, bewegen niet mee?
 • De mensen doen hun ding, maar samenhang en bevlogenheid ontbreken?
 • De slagkracht van het team verzandt in regels en procedures?
 • De mensen zijn heel betrokken maar het is niet duidelijk wat er moet gebeuren om succesvol te zijn?
 • Dezelfde thema’s lijken steeds terug te komen?
 • Er is veel aandacht voor wat de mensen willen, waar ze goed in zijn, maar bereikt niet veel?
 • Er is veel aandacht voor urgente zaken en weinig voor wat echt belangrijk is?
Is uw antwoord op twee of meer vragen ‘ja’?
Dan is er een goede kans dat in uw team het richten, doelgerichtheid, geloof in eigen kunnen, vernieuwing, structuren en systemen, domineert. Onmisbaar voor een heldere richting.
Is uw antwoord op twee of meer vragen ‘ja’?
Dan is er een goede kans dat in uw team het verbinden, mensen meekrijgen, motiveren voor het gezamenlijke belang en inzetten op hun kwaliteiten, het proces centraal staat. Onmisbaar om mensen mee te krijgen.

Onderzoek wijst uit dat richten en verbinden elkaars tegenpolen zijn. Ze kunnen elkaar versterken en aanvullen, maar dat gaat niet vanzelf: De kwaliteiten van de ene werkstijl zijn de blinde vlekken en onvermogens van de andere en zonder sturing ontstaat polarisatie. Wanneer beide werkstijlen in het team voldoende ontwikkeld en in balans zijn, heeft een team richting, daadkracht én de capaciteit om mensen te verbinden, mee te krijgen en optimaal te laten presteren.

VOOR RESULTATEN ZIJN RICHTING ÉN VERBINDING NODIG

Hiervoor heb ik in samenwerking met JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst, het teamrollenmodel ‘Teamspirit’ ontwikkeld, op basis van eigen onderzoek en de data van de TMA-talentenanalyses van Ehrm Vision. Een unieke aanpak om met enkele workshops de teameffectiviteit duurzaam te vergroten. De eenvoud en herkenbaarheid maken het model effectief en een goede  verdere verdieping en diversiteit. 

Ontdekken wat uw teamrol is? Vul dan deze vragenlijst in.

Bij de teaminterventie wordt gebruik gemaakt van de krachtige TMA methode voor talentmanagement. Wilt u in 5 stappen een duurzaam effectief functionerend team?

Lees dan verder.

Teaminterventie ‘TEAMspirit’

Talentvol – Evenwichtig – Actief – Met elkaar

Herinnert u zich “The A-team” nog? Met Hannibal, Face, BA en Murdoch?
Het geheim van hun effectiviteit ligt juist in die onderlinge verschillen en de bereidheid die verschillen te (h)erkennen en voor het team te laten werken. Waardoor ze elkaar optimaal aanvullen en niet aanvallen. Maar bij veel teams is juist weinig ruimte voor diversiteit of ontstaat polarisatie. Dat gaat ten koste van de effectiviteit.
Met het teamrollenmodel ‘Teamspirit’ kunt u met enkele workshops de teameffectiviteit duurzaam vergroten. Het model onderscheidt vijf rollen rond de tegenpolen ‘Richten’ en ‘Verbinden’. 

Ieder team is uniek, maar een voorbeeld van een effectieve aanpak is:

 1. Intake en aftrap. Een inhoudelijke presentatie en de opzet van de teamontwikkeling.
 2. Informatie verzamelen. De teamleden vullen een online vragenlijst en een TMA Talentenanalyse in. Zo weten we wie welke rol heeft en wat het ontwikkelpotentieel is.
 3. Workshop terugkoppeling TMA. De TMA-profielen worden toegelicht en aan de hand van een team-TMA wordt het ontwikkelpotentieel van het team en de leden besproken. De teamleden kennen zo elkaars kwaliteiten en drijfveren.
 4. Workshop richten en verbinden. De bevindingen worden inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Het team werkt aan het ervaren van de balans tussen beide rollen: Hoe werken de rollen op elkaar in? Hoe is de verdeling in het team nu? Waar liggen ontwikkelmogelijkheden?
 5. Vooruitblik. We sluiten af met vervolgafspraken, afhankelijk van de bevindingen, specifieke knelpunten en het potentieel. Vervolgstappen kunnen zijn individuele ontwikkelgesprekken, aanwezigheid van één van de trainers bij teambijeenkomsten, aanvullende workshops of training, paardencoaching, aanpassing teamsamenstelling, etc.
Resultaten van de teamontwikkeling

Na afronding van het traject heeft een team richting en daadkracht én de capaciteit om mensen te verbinden, mee te krijgen en optimaal te laten presteren.
Daarnaast geeft de TMA Talentenanalyse de teamleden inzicht in hun drijfveren en talenten, wat ze helpt om duurzaam effectief te functioneren en zich te ontwikkelen in die competenties en functies waarin ze succesvol zijn, die aansluiten bij hun talenten.

Over de trainers

Bij teamontwikkeling en teaminterventies werk ik samen met een andere partner van JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst.

Aan de slag?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak