Nu gebeurt het

Nu gebeurt hetNu gebeurt het

 • Hoe ziet de wereld er door jouw bril uit?
 • Hoe ga je om met jezelf?
 • Wat van gisteren is nu van invloed op jou?
 • Wil je wel hier zijn of ligt jouw geluk altijd net om de hoek, aan het eind van het to-do lijstje?
 • Hoe ga je om met je mening over wat je ziet, wat je ervaart, over anderen en over jezelf?
 • Hoe vrij voel je je om te doen wat je echt wil?
 • Wanneer zat je voor het laatst op het puntje van je stoel, ging je helemaal op in wat er gebeurde?

 

Steeds meer dingen zijn in ‘de cloud’. En dat komt goed uit: ons hoofd is goed thuis in de cloud. Het is vaak gezellig druk in onze persoonlijke cloud, altijd bezig met het verleden, de toekomst, meningen, plannen, reacties, dromen, (zelf)kritiek. Soms zelfs zó dat het moeilijk is om te ervaren wat er nu gebeurt, daarvan te genieten en om onbevangen in te kunnen spelen op wat zich aandient.
Wil je onderzoeken hoe jij gelukkiger en effectiever kan zijn en daar werk van maken? Dan werk ik daar graag met je aan. En wil je weten of dat voor jou werkt? Ik ook. Daarom bied ik je de eerste sessie vrijblijvend aan.

WAT BEREIKEN WE?Nu gebeurt het
 • Samen komen tot de kern: Wat drijft jou en wat zijn jouw talenten en kwaliteiten? Wat houdt je tegen? Hoe maken we daar werk van? Vertrouwen en inspiratie om oude patronen los te laten, in beweging te komen, te onderzoeken en experimenteren.
 • Verbinding tussen jou en je omgeving: In hoeverre kan je wat voor jou belangrijk is inbrengen en realiseren in je verschillende levensgebieden, zoals (gezins)relaties, werk, vrienden, hobby’s? Wat gaat er goed en wat kan er anders en beter? En hoe doe je dat?

 

HOE BEREIKEN WE DAT?
 • Als duidelijk is wat bereikt moet worden, werken we samen naar de oplossing.Nu gebeurt het
 • Als de oplossing niet voor de hand ligt of niet bereikbaar is werken we probleemgericht: Wat is het verschijnsel en wat is de oorzaak? Hoe ontstaat dit? Wat houdt het in stand? Hoe brengen we het in beweging?
 • Als het probleem niet helder te definiëren is werken we situatiegericht: Waarom komt dit thema steeds terug, hoe wordt hier samengewerkt, wat kom je daarin van zichzelf tegen en wat is er van de ander?
 • Wanneer je hierin dingen van jezelf tegenkomt werken we ontwikkelingsgericht en zoeken we wat je raakt en hoe daarmee om te gaan. Het gaat niet zozeer om oorzaken (vroeger) of oplossingen (later), maar stilstaan bij jouw ideeën, houding, motieven en vragen (nu).

In onze samenwerking combineren we persoonlijke ontwikkeling  en persoonlijk leiderschap. Bij persoonlijke ontwikkeling (klik op de link om meer te lezen) gaat het om:

 • het leren kennen en accepteren van jouw persoonlijke motieven, drijfveren, (on)hebbelijkheden en overtuigingen
 • ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die effectief kan inzetten.

Bij persoonlijk leiderschap (klik op de link om meer te lezen) gaat het om:

 • onderzoeken waaróm je bepaalde overtuigingen of emoties hebt en het leren loslaten van jouw identificatie daarmee
 • vragen en inzichten die verder gaan dan ons dagelijkse leven.

Nu gebeurt het - spirituele ontwikkeling

OVER PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

WAT IS EEN PERSOONLIJKHEID?

We hebben allemaal een persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is opgebouwd uit overtuigingen en ervaringen die je in de loop van je leven hebt opgedaan. Het is een vat vol motieven en drijfveren, ofwel behoeftes. Deze behoeftes bepalen voor een belangrijk deel je voorkeuren en overtuigingen, hoe je naar de wereld kijkt. Daaruit komt dan weer voort hoe je handelt, wat je voorkeursgedrag is en hoe je reageert op situaties. Je behoeftes zijn overigens niet statisch en kunnen om allerlei redenen veranderen. Een sterke behoefte aan ambitie en uitdaging kan bijvoorbeeld minder sterk worden wanneer je een tijdlang succesvol bent. Je behoeftes kunnen ook veranderen of minder sterk worden wanneer je inzicht krijgt in de oorsprong ervan. Ook je omgeving heeft invloed op je behoeftes; sterk onder druk staan of heftige ervaringen kunnen tijdelijk invloed hebben op je gevoel van eigenwaarde of op hoe je in je vel zit, en je energiehuishouding.

HOE KAN IK OMGAAN MET MIJN PERSOONLIJKHEID?

Mijn uitnodiging aan jou is om je niet met je behoeftes te vereenzelvigen (‘Ik ben nu eenmaal …’), maar te zien dat je ze hebt. Ze bepalen je niet, ze zijn er nu eenmaal. Als je er zo naar kijkt, creëer je ruimte tussen jou en je persoonlijkheid (dat vat met behoeftes). Dan is het makkelijker om er niet tegen te vechten, maar er voor te zorgen, met liefde voor jezelf. De volgende metafoor kan je helpen een ruimere kijk te krijgen op je behoeftes. Neem een behoefte, bijvoorbeeld aanzienbehoefte, en stel je die voor als een paard. Bij een sterke aanzienbehoefte wil het paard graag die kant op; het staat te trappelen om te scoren. Bij een lage aanzienbehoefte wil het paard juist de andere kant op, het wil vooral niet zelf in de schijnwerpers staan. Bij een gemiddelde aanzienbehoefte staat het paard braaf in de box en hoeft het niet zo nodig naar links of rechts en kan jij bepalen welke kant het paard opgaat. De kerngedachte is de paarden vóór je te laten werken. Dus als je een sterke aanzienbehoefte hebt, hoe zet je dat paard dan zo in dat je daar profijt van hebt? Elke sterke behoefte, hoog of laag, kan je zo zien als een sterk paard, een talent. En als je er beter in slaagt om je sterkste paarden (je grootste drijfveren) te herkennen en voor je te laten werken, gebeuren er drie dingen:

 • Je bereikt relatief gemakkelijk successen. Die paarden willen wel scoren, want je laat ze doen wat ze willen.
 • Er komt rust in de manege. Meer paarden kunnen doen wat ze graag willen. Zij blij, jij blij. Je zorgt goed voor je behoeftes.
 • Je hebt je handen vrij, omdat je niet zo druk bent met aan die paarden te sjorren. Je zit ze niet in de weg en zij jou ook niet.

Zo ontstaat er ruimte om te kijken naar wat je zelf echt wilt en hoe je dat kan bereiken. De energie die je daarmee overhoudt kan je investeren in wat we noemen ‘persoonlijk leiderschap’, onderzoeken waarom we bepaalde behoeftes hebben en waarom ze soms zo sterk zijn. Door ervaringen uit je verleden te herkennen en te verwerken, kunnen ze tot rust komen en kan je ze loslaten. Dat zijn vaak intensieve processen, die heel bevrijdend kunnen werken, maar ze zijn lang niet altijd nodig om gelukkiger en succesvoller te worden. Je wint al zo veel als je je behoeftes kent, accepteert en voor je laat werken, dat het vaak effectiever is om je daarop te richten.

HOE KRIJG IK INZICHT IN MIJN BEHOEFTES?

Tegenwoordig is het niet moeilijk om inzicht in te krijgen in je behoeftes. Een effectief hulpmiddel is de TMA Methode. TMA staat voor Talenten en Motieven Analyse en is een online vragenlijst waarmee je op eenvoudige wijze inzicht krijgt in je persoonlijkheid, in je drijfveren, en je talenten. Het is een zelfrapportage, met als voordeel dat het resultaat vaak erg herkenbaar is. Nadeel is wel dat je een eventueel vertekend zelfbeeld niet opmerkt. Daarom neem ik – als gecertificeerd TMA-expert – de rapportage met je door.

AAN DE SLAG MET JE STERKSTE PAARDEN?

De beste manier om meer te weten te komen over je behoeftes en je sterkste paarden is door  zelf je eigen talenten in kaart te brengen met een Talentscan (voorbeeld Talentenscan), waarmee je inzicht krijgt in:

Wat zijn jouw sterkste paarden, wat is jouw kracht, waar krijg je energie van en waarvan juist niet?

 • Waar liggen jouw talenten, waar zitten jouw valkuilen?
 • Welke talenten versterken elkaar, of zitten elkaar juist in de weg?
 • Welke competenties kun je het best ontwikkelen, privé of op je werk, en welke misschien wel niet?
 • Wat betekent dit voor samenwerking met anderen en mijn werkomgeving?

 

Meer meer informatie over een Talentscan en een aanvraagformulier vind je hier


 

Nu gebeurt het - persoonlijke ontwikkeling

 OVER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

WAT IS PERSOONLIJK LEIDERSCHAP?

Bij persoonlijk leiderschap gaat het om het onderzoeken van de vraag waaróm je bepaalde overtuigingen of emoties hebt, om leren loslaten daarvan en om onderzoek van vragen en inzichten die het dagelijks leven ontstijgen. Je staat bijvoorbeeld stil bij de vraag wat voor jou de zin van jouw leven is. Je zoomt in op wat de stelling ‘Je bent geen persoonlijkheid, maar je hebt er één’ voor jou betekent. Wat ben dan wél en hoe definieer je dat? Hetzelfde geldt overigens voor je lichaam: je hebt het, maar je bent het niet.

WAT LEVERT DAT OP?

Investeren in persoonlijk leiderschap kan je verschillende ervaringen en inzichten brengen.

 • Hoe je je persoonlijkheid kan accepteren, zonder er iets mee te moeten.
 • Alles kunnen accepteren, niet in de laatste plaats je eigen twijfels, angsten en onvermogens, je ouders, je baas, ´het lot´, iemand die je iets aangedaan hebt of iemand die jou iets aangedaan heeft. En van al die dingen leren houden.
 • Je kunnen ontspannen te midden van al je ideeën en de hectiek.
 • Gewoon aanwezig kunnen zijn bij alles wat je ziet, voelt en ervaart.
 • Minder bezig hoeven zijn met daar en dan, meer ervaren in het hier en nu.
 • Vertrouwen op je intuïtie, in het moment, en minder zorgen over morgen.
 • De vrijheid om te bepalen of je je ergens druk over gaat maken of niet.
 • Vertrouwen dat het wel goed komt, of je je nou druk maakt of niet.
 • Stoppen met dingen controleren of een bepaalde kant op te duwen.
 • De nederigheid voelen dat het leven doorgaat, wat je ook doet of laat.
 • De rijkdom van het moment kunnen ervaren.
 • Je minder gevangen voelen in je verlangens.
 • Aandacht kunnen geven aan wat voor jou echt belangrijk of zinvol is.
 • Gewoon kunnen houden van iets of iemand zonder er iets mee te moeten.
 • Je vrij voelen om niet in te gaan op een appèl of boodschap van een ander.
 • Je niet langer gevangen voelen in dilemma’s als ‘Ik wil mezelf kunnen zijn, vrij, maar dan voel ik me eenzaam en dus denk ik dat ik met moet aanpassen of moet socialiseren’. Zoveel ruimte in jezelf ervaren dat beide kanten van het dilemma er tegelijk mogen zijn en het dilemma oplost.

 

HOE ZIET WERKEN AAN MIJN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP ER DAN UIT?

Werken aan je persoonlijk leiderschap is iets anders dan intellectuele of persoonlijke ontwikkeling, het richt zich op het hier en nu. Want nu gebeurt het. Alles. De eerste stap bij persoonlijk leiderschap is je bewust worden van wat zich feitelijk in het moment aandient aan spanningen, lichamelijke gewaarwordingen en emoties, hoe je in je lijf zit, in hoeverre je je daarin kan ontspannen. Vaak is, naar aanleiding hiervan, een volgende stap het onderzoeken van bepaalde zaken in je persoonlijkheidsstructuur, bijvoorbeeld waarom bepaalde paarden zo hard trekken (meer hierover bij ‘Over persoonlijke ontwikkeling), hoe je je tot jezelf verhoudt of hoe je je zelf-liefde kan vergroten. Dat zijn vaak ingangen voor biografisch onderzoek. Zijn er bepaalde herinneringen of ideeën gekoppeld aan wat je tegenkomt? Dilemma’s? Spanningen? Emoties? Overtuigingen? Blinde vlekken? Zijn er identificaties, zoals slachtofferschap, schaamte of projecties? Is er sprake van dieper liggende boodschappen, zoals zelf ondermijnende gedachten? Twijfel je diep vanbinnen aan je bestaansrecht? Op die manier kun je dingen helder krijgen en leren accepteren, je zelfliefde vergroten, loskomen van de reactiviteit van je persoonlijkheid, nieuw gedrag uitproberen, plannen maken of dingen juist helemaal loslaten. Zo ontstaat ruimte om te leven en te handelen vanuit een breder perspectief dan de persoonlijkheid of het ego. We hebben allemaal een diepere staat van zijn die ons aangeboren is, maar die door de activiteit van het ego minder duidelijk voelbaar aanwezig is.

HOE MAAKT PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MIJ SUCCESVOLLER, GELUKKIGER?

Persoonlijk leiderschap gaat voorbij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar kan persoonlijke ontwikkeling en daarmee ontwikkeling van de vrouwelijke pool wel degelijk ondersteunen. Eén van de resultaten van persoonlijk leiderschap is een toegenomen acceptatie van je persoonlijke eigenheden, en daarmee ook van de eigenheden van anderen. Dat maakt het makkelijker om die eigenheden toe te laten en op waarde te schatten, ernaar te kijken en ze serieus te nemen, maar zonder ernaar te moeten handelen. Dankzij persoonlijk leiderschap  kunnen we onze eigenheden dus instrumenteler inzetten, groter of sterker te maken en richten op het bereiken van een bepaald doel of effect. Er ontstaat meer ruimte om waar te nemen wat er onder de laag van woorden, ideeën, emoties en todo-lijstjes gebeurt, het grotere geheel te zien en het aandeel dat je daarin hebt of zou willen hebben. Verregaande ontwikkeling van persoonlijk leiderschap heeft niet tot gevolg dat de persoonlijkheid of de vrouwelijke of mannelijke pool verdwijnen. Ze worden er juist krachtiger, effectiever en zuiverder door. Naarmate je je vrijer verhoudt tot je persoonlijkheid en de (re)activiteit van het ego, wordt het makkelijker om jouw eigenheden een plek te geven in je leven.

Nieuwsgierig?

Ik ook. Neem contact op, dan kijken we samen of dit wat voor je is.