Categorieën
Blog MV

Emancipatie is zóóó 2015

In Keulen dondert het, en terecht.Koelnerdom
Maar als het op het werk aankomt wordt het tijd om de volgende vraag centraal te stellen:

Wat kunnen organisaties bereiken met meer ‘vrouwelijke inbreng’? En wat is dat dan eigenlijk?

Daar worden organisaties effectiever van. En het leidt tot meer doorstroom en minder uitval van vrouwen dan proberen de participatie via (overheids)beleid te vergroten.

Mannen (m/v) gaan voor richten , vrouwen (m/v) gaan voor verbinden

Nou ja, de meeste mannen en vrouwen. En daar is niks mis mee: Voor resultaten zijn richten én verbinden nodig. Waar organisaties (en vrouwen) mee geholpen zouden zijn is (h)erkennen dat dit zo is en aan het verbinden even veel waarde toe te kennen dan aan het richten.

Immers, teams waar het richten domineert, bereiken weinig resultaat omdat ze de mensen niet meekrijgen. Kenmerken zijn: Doelgerichtheid, geloof in eigen kunnen, vernieuwing, aandacht voor structuren en systemen. Heldere doelen en achterblijvende resultaten.
En in teams waar het verbinden centraal staat, bereiken weinig omdat er te weinig aandacht is voor de richting, de te bereiken resultaten. Kenmerken zijn: Aandacht voor het proces, mensen meekrijgen en motiveren voor het gezamenlijke belang en inzetten op hun kwaliteiten. Betrokken mensen en achterblijvende resultaten.

Even in balans brengen dus?

Ja. Maar.  Uit mijn onderzoek naar de vrouwelijke pool op het werk blijkt dat richten en verbinden elkaars tegenpolen zijn. Ze kunnen elkaar versterken en aanvullen, maar dat gaat niet vanzelf: De kwaliteiten van de ene pool zijn de blinde vlekken en rooie vlekken van de andere en zonder sturing ontstaat polarisatie. Die balans bereik je door te zorgen te zorgen dat beide polen voldoende:

  • vertegenwoordigd zijn;
  • ontwikkeld zijn;
  • door elkaar gezien, begrepen, gerespecteerd en gebruikt worden.
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een aanpak ontwikkeld. Gebaseerd op eenvoudige tests, die inzicht geven in de pool of werkstijl (richten of verbinden) van de mensen en hun ontwikkelpotentieel. Lees verder hoe je stapsgewijs de resultaten en samenhang kan verbeteren van je team en / of je organisatie.

Waarom moeten we daar tijd en geld in steken?

Wanneer beide polen, het richten en verbinden, in de organisatie in balans zijn, heeft een organisatie richting, daadkracht én de capaciteit om mensen te verbinden, mee te krijgen en optimaal te laten presteren. En bereikt dus haar doelstellingen.

Voor welke teams is dit interessant?

Eigenlijk voor alle teams waar de resultaten en samenhang te wensen overlaten, of het nu uitvoerende- of managementteams zijn. Het belang neemt toe naarmate teams nauwer samenwerken. En bij de samenstelling van projectteams kan het veel opleveren om te kijken in hoeverre beide polen of werkstijlen vertegenwoordigd zijn en het belang van beide voldoende (h)erkend wordt.

Ga jij voor richten of verbinden?

Daar kan je eenvoudig achter komen door hier een korte vragenlijst in te vullen. Je krijgt dan via de mail een omschrijving van jouw pool of werkstijl op je werk en je kwaliteiten en valkuilen.

Hoe kan ik mijn verbindende werkstijl ontwikkelen en effectiever inzetten?

Kijk dan eens op De vrouwelijke pool op het werk, met veel tips en ervaringen van vrouwen (en mannen). Specifiek voor vrouwen bieden we ook een trainingsprogramma aan.

Door Alexander

=> Sociaal- en organisatiepsycholoog.
=> Partner van JOE - Jouwontwikkelingeerst.nl.
=> Team- en talentontwikkeling

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.