Categorieën
Blog

Ben je gedreven of word je gedreven?

Persoonlijk leiderschap begint met kennis van je drijfveren

Ons gedrag wordt voor een groot deel bepaald door onze routines, overtuigingen en gewoontes.
Ons persoonlijke ‘karrespoor’, zeg maar. Dat klinkt niet zo leuk, maar is wel zo prettig: Het maakt dat je over veel dingen niet bewust hoeft na te denken. Zodat je jouw vrije wil kan richten op nieuwe dingen of het veranderen van bestaande patronen, het verleggen van je karrespoor.
Dat blijkt vaak niet zo makkelijk: Als je al helder voor ogen hebt wat je wil bereiken, blijkt het veel uithoudingsvermogen te kosten om dat te realiseren.

Hierin spelen onze drijfveren een belangrijke rol.

Inzicht in je drijfveren kan je helpen om doelen te kiezen die in het verlengde van jouw drijfveren liggen, waar je energie van krijgt. Energie die je nodig hebt om die doelen ook te realiseren: Om heel concreet die dingen te doen die je naar jouw doelen brengen. En om het vol te houden.

Onze ervaring is dat het voor veel mensen lastig is om te weten wat hen drijft. Omdat je drijfveren zo dichtbij jezelf liggen, is het lastig om ze scherp te zien.
En het blijkt nóg lastiger om rekening te houden met je sterkste drijfveren en er niet tegen in te gaan. Juist hun sterkste drijfveren vinden mensen vaak lastig: Ze hebben er moeite mee, hebben er weinig grip op of proberen juist het tegenovergestelde te doen.

De kans is groot dat je doelen nastreeft die je meer energie kosten dan opleveren, omdat die doelen maar beperkt aansluiten bij jouw drijfveren.

Dan ben je meer bezig met je drijfveren dan met jouw doelen en word je dus gedreven.

Wanneer je concreet inzicht hebt in jouw drijfveren en daarmee in welk gedrag je energie kost dan wel oplevert, wordt het makkelijker om doelen te kiezen die je energie geven in plaats van kosten. Juist wanneer je doelen kiest die in het verlengde van jouw drijfveren liggen, zal het werken aan je doelen je energie geven. En niet alleen het bereiken van die doelen.
Om dat te kunnen doen is het ook van belang hoe je je verhoudt tot jouw drijfveren: Kan je ze accepteren en vóór je laten werken? Wat heb je daar voor nodig?

Zo kom je toe aan de vraag wat voor jou in je leven echt belangrijk is, wat voor jou persoonlijk betekenis heeft.  En ben je gedreven.

Dit zijn in ons werk de bouwstenen van persoonlijk leiderschap.

Nieuwsgierig? Schrijf je in voor onze dagworkshop

Categorieën
Blog

Strategisch talentmanagement actueler dan ooit

De economie trekt aan en dat is hét moment om te investeren in de talenten van uw mensen. Zodat ze de ambities van de organisatie kunnen realiseren, mee kunnen groeien.

 

Nu is de tijd om te investeren in de talenten van mensen

De economie trekt aan en is weer ruimte voor groei en ontwikkeling. Dit is ook noodzakelijk, na een periode van stagnatie in een samenleving die razendsnel verandert.

Organisatieontwikkeling is alleen mogelijk door individuele ontwikkeling. Daarmee is individuele ontwikkeling van strategisch belang. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers in vaste dienst, maar ook voor de snel groeiende ‘flexibele schil’: Mensen in tijdelijke dienst, uitzend-, inhuur- en flexkrachten. Medewerkers worden geconfronteerd met toenemende drukte en nieuwe ambities, veranderingen. Daarom staat duurzame inzetbaarheid nu hoog op de agenda in veel organisaties: Hoe te voorkomen dat mensen uitvallen of afhaken? Functies, structuren en taken veranderen sneller en medewerkers moeten langer mee. Dit kan alleen door ze op hun talenten in te zetten.

Tegelijkertijd speelt bij veel medewerkers de vraag of zij nog op hun plek zitten, wat zij zelf willen, naast baanzekerheid.

 

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn dus in beweging

Maar hoe vinden die elkaar, als ze beide in beweging zijn?

Voor organisaties is het belangrijk dat de medewerkers meebewegen, meegroeien met hun plannen. Daarmee verschuift het accent van wat mensen kunnen naar wat ze willen, wat hun talenten en ambities zijn. Want daar zit het potentieel van de bestaande en toekomstige medewerkers om die organisatiedoelen te realiseren.

Voor medewerkers is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in waar de organisatie waar zij voor (gaan) werken voor staat, wat de doelstellingen en ambities zijn, zodat zij kunnen bepalen of dit aansluit bij hun eigen doelen en talenten. En of zij zich aan deze organisatie willen verbinden.

 

Strategisch talentmanagement verbindt deze thema’s zó, dat organisaties én medewerkers hun doelen kunnen bereiken. Strategisch talentmanagement bestaat uit drie pijlers:

 1. Helder vaststellen en communiceren waar de organisatie voor staat, wat de doelen en ambities zijn. Ofwel, wat is de organisatielijn?
 2. Medewerkers faciliteren in het kaart brengen van wat ze willen, wat hun talenten en ambities zijn. Wat zijn de lijnen van de medewerkers?
 3. Het verbinden van beide, de organisatielijn en de individuele lijnen. Alleen wanneer beide lijnen samenkomen kan je verwachten dat medewerkers zich maximaal inzetten en meegroeien met de organisatie zonder af te branden of af te haken.

1. Wat is de organisatielijn?

De organisatielijn is het bestaansrecht en de ontwikkelingsrichting van de organisatie. Het vaststellen en uitdragen van de organisatielijn is de opgave van de directie of het MT. De uitdaging is om de organisatielijn zo benoemen en uit te dragen dat het gaat leven voor alle mensen en ze zich hieraan committeren. Waarmee de aandacht verschuift van wat moet naar waarom dat nodig is en medewerkers zich kunnen verbinden met de visie, strategie en diensten, de ‘Why’ van de organisatie

 

2. Wat is de individuele lijn?

De individuele lijn gaat over de talenten en ambities van de mensen. Het vaststellen hiervan is de opgave van de mensen zelf. De leidinggevenden kunnen de mensen stimuleren en ondersteunen om zicht te krijgen op hun individuele lijn. Een Talentenscan geeft op eenvoudige wijze inzicht in iemands persoonlijke drijfveren en talenten en daarmee in de rollen, taken en projecten die bij hem of haar passen. Nu en in de toekomst. Een Talentenscan is een rapportage die gemaakt wordt op basis van een door jou online ingevulde vragenlijst. De uitdaging is om je sterkste talenten in te zetten, jouw drijfveren vóór je te laten werken.

 

3. Hoe verbinden we beide lijnen?

Het op elkaar afstemmen van de individuele lijn en organisatielijn is de taak van de leidinggevende.

Onmisbare vaardigheden hierbij zijn:

 • de sterke kanten en talenten van mensen benutten en ontwikkelen;
 • de verschillen tussen (de kwaliteiten en talenten van) mensen benoemen;
 • de ondernemingsdoelen en individuele doelen met elkaar verbinden;
 • eigenaarschap en motivatie stimuleren, in plaats van sturen op (deel)resultaten.

Het is aan het MT om het management te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te trainen om hier invulling aan te geven.
Door de organisatielijn en individuele lijnen op elkaar af te stemmen verbeteren de resultaten structureel, omdat de medewerkers gemotiveerd bijdragen aan de organisatiedoelen en meegroeien met de organisatielijn.

 

Hoe voeren we strategisch talentmanagement in?

Het realiseren van strategisch talentmanagement in je bedrijf vraagt om duurzame samenwerking.

Alleen dan kunnen structurele verbeteringen en lange termijn resultaten gerealiseerd worden.
Met JOE begeleiden en adviseren we het MT, de leidinggevenden en de mensen bij iedere stap, met als uitgangspunt dat zij zelfstandig verder kunnen. We hanteren hierbij verschillende werkvormen, zoals workshops, training, coaching en teaminterventies.

 

Categorieën
Blog

Potentieel in teams

Laat mensen en teams floreren in hun werk

 

Na een intensieve voorbereiding introduceren wij, Marlena Eringa en Alexander van Setten een nieuw programma: PIT.
PIT staat voor Potentieel In Teams en versterkt de samenhang en effectiviteit van teams en teamleden, zodat zij optimaal kunnen werken aan de organisatiedoelen.

Wat is er bijzonder aan PIT?

PIT werkt cyclisch. Het functioneren van teams kent een natuurlijke cyclus van vernieuwing, expansie, loslaten en innerlijke ontwikkeling. Vasthouden aan – of vastzitten in één van deze fases kan leiden tot problemen en stagnatie in het functioneren van teams. Als een team er niet in slaagt om de problemen in hun functioneren op te lossen is het nodig om de aandacht te richten op de vraag waarom dat niet lukt, het functioneren van het team zelf. PIT richt zich daar op en focust op het proces, het functioneren van het team.

 

Hoe werken wij?

Wij benaderen problemen in het functioneren van een team als onderdeel van dit cyclische proces om zo het team weer tot goede prestaties te brengen. Een probleem is een kans, waarbij we de oplossing uit de situatie zelf laten ontstaan. We werken daarin niet aan het oplossen van een probleem, maar aan het leren van de situatie, waardoor kennis en ervaring verwerkt en hergebruikt kunnen worden. PIT is gericht op het proces van het teamfunctioneren en werkt daarom niet vanuit modellen of structuren. Dat betekent dat we steeds één stap zetten en de resultaten en het mogelijke vervolg overleggen met het team en de opdrachtgever.

 

Focus op resultaten

Centraal in onze aanpak staat het verbinden van de vraag “Waar doe ik het voor” met de vraag “Waar staan wij voor, als team en als organisatie?” Dit maakt voelbaar wat mensen bindt, waar ze samen voor staan. En hoe bijdragen aan de team- of organisatiedoelen samen kan gaan met hun persoonlijke doelen.

 

Iets voor jouw team?

Bel of mail ons gerust, dan overleggen we samen.
Of kijk eerst even verder op potentieelinteams.nl of  download onze folder.

 

 

 

Categorieën
Blog

Wil de man !

Op 25 – 28 mei heb ik het Wildemanfestival.nl bijgewoond, een driedaagse bijeenkomst met 150 mannen en een groot aantal workshops. Zoals vuurlopen, zweethutten, modderworstelen, boksen en ontdek je oerstem, maar ook meer innerlijk werk zoals Vipassana meditatie, Satori inquiry en ademwerk.

Naast deelnemen heb ik met Gertjan Sinke een workshop gegeven, waarin we de archetypes van de man opgesteld hebben: De heilige, de magiër, de nar, de koning, de krijger, de minnaar en de wildeman. Het blijft intrigerend om te zien hoe krachtig het werkt om delen van jezelf (of een familiesysteem) te laten vertegenwoordigen via een representanten. Het levert niet alleen diepe inzichten op maar zet ook echt dingen in beweging. Zoals meer ruimte voor leiderschap en liefde in hun leven (kwaliteiten van de Koning), of minder last van de behoefte om te snoepen (één van de schaduwkanten van de minnaar).

Dankbaar werk, voor zowel mij als de deelnemers aan de workshop.

Ik persoonlijk kwam voor niets: De reis deze dagen was naar de leegte in mezelf. Alle verhalen over mijzelf en mijn leven, alle – leuke – en heftige – gebeurtenissen vielen weg. Alleen de stilte en de vrijheid waren aanwezig. Prettig natuurlijk, bijzonder, maar ook confronterend. Hoezeer ik ook verlangd heb in mijn leven naar de leegte, als kind en volwassene ben ik er doodsbang voor geweest. Het niet weten, geen controle, niet snappen waar anderen mee bezig zijn, geen aansluiting, eenzaam. Ook dat viel weg.  Het was makkelijk om mee te bewegen met de gebeurtenissen, workshops, ontmoetingen en mijn eigen ideeën hierover. Het was steeds stil, na of zelfs in het moment zelf. Saaie boel, zou je zeggen. Maar mijn ervaring was heel direct, licht, levendig en in contact met mezelf en de mensen om mij heen. En ‘mijn’ workshop liep als een trein, dus kennelijk zijn mijn ideeën en controle daarvoor niet nodig.

En natuurlijk heb ik ook genoten van de andere workshops en het schitterende weer.

Op naar het volgende avontuur …

 

Categorieën
Blog

Herken je je hierin?

Je bent heel betrokken bij de mensen in je team maar het lukt je niet altijd om je doelen te bereiken. Het lijkt wel of dezelfde thema’s steeds terug komen. Je hebt veel aandacht voor wat de mensen willen en waar ze goed in zijn, maar voor je gevoel krijg je er niet genoeg waardering voor.

Dan hebben wij een vraag aan jou
We zien dit namelijk regelmatig terug bij mensen met een verbindende stijl. Je verbindt je met de mensen om je heen en tegelijkertijd vind je het moeilijk om contact te maken met mensen die alleen geïnteresseerd lijken in het behalen van doelen.
Wij willen onderzoeken dat dit anders kan op vier niveaus: op maatschappelijk, organisatie, team en persoonlijk niveau. Wat zou het mooi zijn als we elkaar erkennen en elkaars talent inzetten!

Raakt jou dit ook?
Praat met ons mee om samen bij te dragen aan het grotere geluk dichtbij huis en in de wereld.

Wil je ons helpen?
Vul voor ons én jezelf de test over jouw stijl in en maak kans op een Talentenscan met persoonlijke terugkoppeling ter waarde van € 595,- (www.richtenenverbinden.nl/test-je-stijl).

Wat krijg je daarvoor terug?
Je krijgt direct inzicht in jouw stijl op het werk en jouw kwaliteiten en valkuilen.
Je wordt ook uitgenodigd om de resultaten te bespreken tijdens de focusbijeenkomst, waarin we ervaringen en ideeën verzamelen en elkaar inspireren.

Wat gaan we er mee doen?
We werken aan een boek en aanpak waarmee teams en organisatie beter kunnen samenwerken en hoe jij daar jouw bijdrage aan kan leveren.

Wie zijn wij?
Wij zijn Floor Slagter en Alexander van Setten, allebei psycholoog met ruime ervaring in het adviseren, trainen en onderzoeken binnen het bedrijfsleven en non-profit organisaties. We werken vanuit JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst aan individuele – en teamontwikkeling.
Met onze nieuwe aanpak willen wij de gelijkwaardigheid en balans tussen de stijlen Richten & Verbinden in organisaties, teams en in jezelf vergroten.

We werken vanuit de waarden eigen kracht, elkaar aanvullen en met plezier

Onderstaand 3 minuten filmpje laat zien wat er gebeurt als Richten & Verbinden elkaar niet aanvullen.

Deel deze oproep
We stellen het zeer op prijs als je deze oproep doorgeeft aan de mensen waarvan je denkt dat ze hieraan mee willen werken.

Categorieën
Uncategorized

Herkent u dit?

U heeft helder voor ogen wat u wilt bereiken, maar de mensen gaan hun eigen gang en bewegen niet mee. U wilt vooruit, ondanks de stroperige organisatie. Uw initiatieven verzanden in regels en procedures.

Dan hebben wij een vraag aan u
We zien dit namelijk regelmatig terug bij mensen met een richtende stijl. Je weet richting te geven en prioriteiten te stellen, maar hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Het lijkt alsof de mensen niet begrijpen wat u wilt bereiken. Wilt u ook vanuit uw eigen kwaliteiten en aanpak anderen mee kunnen krijgen, zodat er meer doelgerichtheid in de wereld komt? Wij onderzoeken hoe dit effectiever kan, uw input is daarbij van wezenlijk belang.

Uw input is van belang voor ons
Vul voor uzelf én ons de 5 minuten test over uw stijl in en maak kans op 1 van de 20 Talentenscans met persoonlijke terugkoppeling ter waarde van € 595,-. (www.richtenenverbinden.nl/test-je-stijl)

Wat krijgt u daarvoor terug?
U krijgt direct inzicht in uw stijl op het werk en uw kwaliteiten en valkuilen.
Daarnaast wordt u uitgenodigd om de resultaten te bespreken tijdens een van de focusbijeenkomsten van 1,5 uur waarin we ervaringen en ideeën verzamelen en jullie van tips voorzien.

[contact-form-7 id=”900″ title=”Inschrijving focusbijeenkomst”]

Wat gaan wij er mee doen?
We werken aan een boek en aanpak waarmee teams en organisatie beter kunnen samenwerken en hoe u daar uw voordeel uit kunt halen.

Wij?
Wij zijn Floor Slagter en Alexander van Setten, allebei psycholoog met ruime ervaring in het adviseren, trainen en onderzoeken binnen het bedrijfsleven en non-profit organisaties. We werken vanuit JOE – Jouw Ontwikkeling Eerst aan individuele – en teamontwikkeling.
Met onze nieuwe aanpak willen wij de gelijkwaardigheid en balans tussen de stijlen Richten & Verbinden in organisaties, teams en in jezelf vergroten.

We werken vanuit de waarden eigen kracht, elkaar aanvullen en met plezier

Onderstaand 3 minuten filmpje laat zien wat er gebeurt als Richten & Verbinden elkaar niet aanvullen.

Deel deze oproep

We stellen het zeer op prijs als u deze oproep doorgeeft aan de mensen waarvan u denkt dat ze een bijdrage kunnen leveren.

 

Categorieën
Blog

Tijdreizen? Gewoon doen!

Deze week heb ik met JOE Jouw Ontwikkeling Eerst een workshop tijdreizen verzorgd, bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als middel om mensen hun loopbaan concreet vorm te laten geven. Gewoon twee jaar vooruit stappen en dan ervaren hoe het dan is: Welke talenten zet je in, wat voor taken doe je wel, welke niet meer, wat is veranderd in je omgeving en wat is gelijk gebleven, waar krijg je energie van? En dan vanuit waar je nu staat je stapsgewijs voorstellen hoe je daar komt. Erg verhelderend voor de deelnemers, omdat het zo verrassend concreet en praktisch wordt.

Categorieën
Blog

Sociaal vaardige leerkracht het beste voor de resultaten van leerlingen

Schoolbus

Recent onderzoek van het Centraal Planbureau (‘Kansrijk Onderwijsbeleid‘) wijst uit dat in het onderwijs niet een slimme leerkracht, maar een sociale leerkracht het beste is voor de leerprestaties van kinderen. Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. En dit kan zomaar een niveau verschil maken, bijvoorbeeld  tussen VMBO-T en HAVO. Of HAVO en VWO.

Maar hoe investeer je duurzaam en (kosten)effectief in de ontwikkeling van sociale vaardigheden?

Een training en een POP zijn belangrijke stappen, maar voor succesvolle ontwikkeling is meer nodig:

 1. Het goed omschrijven van die vaardigheden of competenties, bijvoorbeeld aan de hand van de pedagogische bekwaamheidseisen.
 2. Inzicht in de mate waarin de docenten deze competenties al beheersen.
 3. Inzicht in de mate waarin een docent aanleg heeft voor deze competenties, hoe ze het beste te ontwikkelen, gegeven zijn of haar talenten.
 4. Ondersteuning bij het daadwerkelijk ontwikkelen van deze competenties, in de vorm van concrete plannen en acties, oefening en eventuele training.
 5. Een cultuur waarin het de norm is om deze competenties, het gewenste gedrag te vertonen.
 6. Een periodieke blik in de spiegel, bijvoorbeeld door feedback: Liggen we op schema of zijn aanvullende acties gewenst?

Dit is eenvoudiger dan het zo lijkt, als je uitgaat van het volgende:

Eigenaarschap en doen geven de beste resultaten

Eigenaarschap. Het gaat om de sociale vaardigheden van de individuele docent, niet om een plan of opgelegde norm. Geef docenten dus zelf inzicht in waar ze staan ten opzichte van de benodigde competenties, waar hun talenten en valkuilen liggen en welke talenten ze kunnen inzetten om deze competenties te ontwikkelen.

Doen’ is de effectiefste leerschool. Faciliteer dat docenten samen aan de slag gaan, elkaar feedback geven, met elkaar werken aan het versterken en nog meer inzetten van hun sociale vaardigheden.

Hiervoor is talentmanagement met de TMA methode bijzonder geschikt, omdat de docenten hiermee:Talentmanagement op school

 • Zelf inzicht krijgen in hun talenten
 • Met een eenvoudige tool elkaar feedback kunnen geven over waar ze staan op de vereiste competenties
 • Deze informatie kunnen vertalen naar concrete ontwikkelplannen, in samenwerking met de schoolleider

Onderdeel van de TMA methode is een heldere en concrete set competenties die prima aansluit bij de pedagogische bekwaamheidseisen.
TMA staat voor Talenten en Motivatie Analysemethode en is een praktische toolbox waarmee de effectiviteit van individuen en teams duurzaam verbeterd kan worden. En, niet onbelangrijk, de online toegankelijkheid en grote mate van zelfwerkzaamheid maken de TMA-methode ook kosteneffectief.
Meer informatie over talentmanagement en TMA vindt u hier

Nieuwsgierig?

Neem contact met mij op