Categorieën
Uncategorized

Bestel nu het boekje met de leukste quotes uit de interviews

<a href="http://vansetten look at these guys.nu/wp-content/uploads/2015/10/Blog-quotes-1.jpg”>Blog-quotesIk bewaak wel dat mannen verder kijken dan mijn decolleté diep is

De leukste, meest typerende uitspraken uit de interviews zijn nu gebundeld in een handzaam boekje in A6 formaat. Dit boekje geeft een grappige, inspirerende en typerende inkijk in de vrouwelijke pool op het werk. De quotes zelf staan op de pagina over de vrouwelijke pool op het werk.

Het boekje kost €9,95. Mail me als je er één wil.

Categorieën
Uncategorized

De mannelijke pool mag blijven

Blog manpoolEen boekpresentatie van ‘De vrouwelijke pool op het werk’ leverde een interessante discussie op over het nut van de mannelijke pool. Die discussie ontstond toen we de belangrijkste kwaliteiten van de vrouwelijke pool doornamen:

  1. Zelfkennis;
  2. Kennis van de ander;
  3. Verbinden, verdiepen, bewegen, mensen meekrijgen;
  4. Duurzame resultaatgerichtheid, het bestaansrecht van de organisatie of een team zo verwoorden en uitdragen dat de mensen weten waar ze voor staan en waar ze voor willen gaan;
  5. Procesgerichtheid: Weten wie wanneer waar wat moet doen om dat doel te bereiken, de mensen motiveren en op hun kwaliteiten in zetten en de voortgang controleren, bijsturen.

Dit riep de vraag op wat de mannelijke pool eigenlijk nog toevoegt na aan het begin aangegeven te hebben welke kant het op moet, wat het doel is. Bij het echt in de klei zetten van een visie zijn de kwaliteiten van de vrouwelijke pool veel harder nodig, de mannelijke pool is dan minder zichtbaar. De discussie die ontstond leverde inzicht op in waar de mannelijke pool in dat proces voor nodig is, wat de kwaliteiten van de mannelijke pool zijn:

  1. Focus, richting, (bij)sturen;
  2. Keuzes maken, prioriteren, begrenzen, dingen loslaten, kunnen relativeren. Het zwaard van de rede;
  3. Jezelf niet aanpassen maar de ander, de omgeving, je wil opleggen. Willen domineren, winnen;
  4. Vernieuwen, daadkracht;
  5. Denken en handelen vanuit systemen, structuren en modellen. Objectiveren.

Deze kwaliteiten kunnen de vrouwelijke pool weer steunen bij het realiseren van doelen of veranderingen, als ze er in slagen om zich aan hetzelfde doel te verbinden.

De geruststellende conclusie was dat de mannelijke pool mocht blijven.