Balans in de top

 

HERKENT U DEZE KNELPUNTEN IN UW ORGANISATIE?

  • U heeft als managementteam heeft heldere doelen, men weet wat er moet gebeuren, en toch gebeurt het niet?
  • Uw medewerkers gaan hun eigen gang, bewegen nauwelijks mee, samenhang en bevlogenheid ontbreken?
  • De slagkracht van het bedrijf verzandt in regels en procedures>

Dan is er een goede kans dat in uw team het richten, doelgerichtheid, geloof in eigen kunnen, vernieuwing, structuren en systemen, domineert. Onmisbaar voor een heldere richting. Maar om tot resultaten te komen is daarnaast ook verbinden nodig, de mensen meekrijgen, motiveren voor het gezamenlijke belang en inzetten op hun kwaliteiten, aandacht voor het proces. Onderzoek wijst uit dat richten en verbinden elkaars tegenpolen zijn. Ze kunnen elkaar versterken en aanvullen, maar dat gaat niet vanzelf: De kwaliteiten van de ene pool zijn de blinde vlekken en onvermogens van de andere en zonder sturing ontstaat polarisatie.

Meer vrouwen in de top is niet de oplossing

Balans in de top bereiken heeft weinig met vrouwen of mannen te maken. Meer vrouwen in het MT opnemen zou kunnen helpen, omdat vrouwen vaker dan mannen verbinden belangrijker vinden. Het echter maar de vraag of de vrouwen die u in het MT opneemt dat ook zo vinden. Laat staan of ze er de ruimte voor krijgen in uw MT. Meer vrouwen in het MT komt neer op symptoombestrijding; het probleem zelf wordt niet aangepakt.

Wanneer beide polen in de organisatie voldoende ontwikkeld en in balans zijn, heeft een organisatie richting, daadkracht én de capaciteit om mensen te verbinden, mee te krijgen en optimaal te laten presteren. En dat begint met balans in uw managementteam. Balans in een team ontstaat wanneer beide polen, het richten en het verbinden voldoende vertegenwoordigd zijn en in staat zijn elkaars inbreng te respecteren en aan te vullen. Het teamrollenmodel ‘T.E.A.M. Spirit’ is hiervoor ontwikkeld. De eenvoud en herkenbaarheid maken het model effectief en een goede  verdere verdieping en diversiteit.

Wilt u in 5 stappen een duurzaam effectief functionerend Managementteam? 

Lees dan hier verder.