Talentenopstelling

Ervaar hoe jouw talenten voor je kunnen werken

Haal je het beste uit jouw talenten?

Een Talentenscan geeft vaak een heel herkenbare omschrijving van je talenten. De stap van zo’n rapport naar verbetering in de praktijk blijkt vaak latig; het is moeilijk om echt met je talenten aan de slag te gaan. Niet zo vreemd, als je je bedenkt dat jouw grootste talenten tegelijk ook je sterkste drijfveren zijn. En daarmee dichtbij jezelf staan. Op iets wat heel dichtbij staat is het moeilijk scherpstellen, laat staan dat je dat bewust kan inzetten.

Een talentenopstelling geeft inzicht en focus

Centraal in de talentenopstelling staat jouw vraag, aan de hand waarvan je jouw talenten een plek in de ruimte geeft. De opstelling maakt zichtbaar wat de onderlinge verbanden zijn en hoe jij je verhoudt tot jouw talenten. Door op basis van deze inzichten jouw talenten anders te plaatsen wordt concreet voelbaar hoe je jouw talenten vóór je kan laten werken, hoe je ze kan inzetten voor jouw doelen.

Voorbeelden van vragen
  • Hoe kan ik mijn talenten inzetten om mijn doel te bereiken?
  • Hoe werken mijn talenten op elkaar in?
  • Wanneer ben ik mijn talenten de baas en wanneer zijn zij mij de baas?
  • In wat voor rol kan ik mijn talenten het beste inzetten?
  • Wat maakt dat ik dit talent niet kan inzetten?

Een talentenopstelling maakt onderliggende dynamieken en patronen zichtbaar en lost blokkades op, door het gebruik van de fysieke ruimte, representanten en je intuïtie, naast je verstand.

Individuele talentenopstelling

Bij een individuele talentenopstelling werken we met voorwerpen of talentkaarten, als representanten van jouw talenten. Aan de hand van jouw vraag of thema geef jij deze een plek op de tafel. Daarna kijken we samen naar de posities van jouw talenten, wat hun rol of taak is en wat de onderlinge verhouding is. Waar nodig onderzoeken we het effect van het meer- of minder ruimte geven van bepaalde talenten of het anders schikken van de talenten.

Een opstelling duurt ongeveer twee uur en geeft inzicht in hoe jouw talenten zich verhouden tot elkaar waardoor jij ze bewuster in kunt ze en. De investering van een individuele talentenopstelling is € 300,-.

Voorbeeldcase

Gabrielle Vraagt hoe ze haar talenten kan inzetten om makkelijker taken af te kunnen ronden.

In haar opstelling staat haar grote behoefte aan afwisseling centraal. Haar talenten Volharding en Kalmte/Geduld lijken elkaar in de weg te staan. Haar talent Ambitie staat afgewend in de hoek, alsof het niet mee mag doen en ook helemaal geen interesse heeft in wat er speelt. Besluiten nemen doet ook niet mee.

Gabriëlle herkent dit wel: Het werk dat ze doet boeit haar eigenlijk niet en haar prioriteiten liggen elders.  Wanneer ze zich voorneemt meer uitdaging in haar werk te zoeken verschuift het beeld: Ambitie en Volharding staan centraler en dicht bij elkaar. Het talent Besluiten nemen staat dichter Gabriëlle en is actiever, meer beschikbaar en gerespecteerd.

Workshop talentenopstelling

In een Talentenopstelling gaan we letterlijk handen en voeten geven aan talenten. Je vraagt mede-workshopgenoten om jouw sterkste drijfveren te vertegenwoordigen en jij plaatst ze ergens in de ruimte. De mensen die jouw talenten representeren kunnen doorgaans heel goed verwoorden wat er aan de hand is, of ze zich op hun plek voelen en eventueel welke plek voor dat talent beter zou werken. Dan kan jij eens van een afstandje bekijken hoe ze zich tot elkaar verhouden, wat ze van je willen en wat het effect is van het anders schikken van jouw talenten. Aan de workshop kunnen maximaal 8 mensen deelnemen. Daarvan kunnen 3 deelnemers een opstelling van hun talenten doen. De overige deelnemers zijn representant. Het representeren van talenten is een bijzonder waardevolle en leerzame ervaring. Investering voor deelname aan de workshop als opsteller is € 300,- en als representant € 50,-.

Nieuwsgierig?

Ik ook. Neem contact op, dan kijken we samen of dit wat voor je is.